Kontakt


Kierownik projektu badawczego NCN:

Dr Witold Szczuciński

Instytut Geologii UAM

Zakład Mineralogii i Petrologii

ul. Maków Polnych 16

61-606 Poznań

e-mail:witek@amu.edu.pl

tel. + 48 61 829 6025

  

Główni Wykonawcy:

Prof. dr hab. Andrzej Muszyński

Instytut Geologii UAM
Zakład Mineralogii i Petrologii
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
e-mail: anmu@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6031
 

Dr Kai Wünneman

Museum für Naturkunde
Leibniz Institute for Research on
Evolution and Biodiversity
Invalidenstraße 43
10-115 Berlin, Niemcy
e-mail:kai.wuennemann@mfn-berlin.de
tel. + 49 30 2093 8857

 

Współwykonawcy:

Prof. UAM dr hab. Tom van Loon

Instytut Geologii UAM
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
e-mail: tvanloon@amu.edu.pl
 

Dr inż. Agata Duczmal-Czernikiewicz

Instytut Geologii UAM
Zakład Mineralogii i Petrologii
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
e-mail:duczer@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6036
 

Dr Robert Jagodziński

Instytut Geologii UAM
Zakład Mineralogii i Petrologii
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
e-mail: jagodus@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6040
 

Dr Wojciech Włodarski

Instytut Geologii UAM
Zakład Geologii Środowiskowej
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
e-mail: wojtekw@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6029
 

Mgr Małgorzata Bronikowska

Instytut Geologii UAM
Zakład Mineralogii i Petrologii
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
e-mail: malgorzata.bronikowska@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6041
 

Mgr Krzysztof Pleskot

Instytut Geologii UAM
Zakład Mineralogii i Petrologii
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
e-mail: krzypl@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6041
 

Prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko

Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań
e-mail: makoh@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6215
 

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz

Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Zakład Geoekologii
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań
e-mail: grzera@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6183
 

Dr Monika Lutyńska

Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań
e-mail: clutynska@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6195
 

Dr Michał Woszczyk

Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań
e-mail: woszczyk@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6194
 

Dr Natalia Artemieva

Museum für Naturkunde
Leibniz Institute for Research on Evolution and Biodiversity
Invalidenstraße 43
10-115 Berlin, Niemcy
 

Dr Sławomir Cerbin

Instytutu Biologii Środowiska UAM
Zakład Hydrobiologii
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
e-mail: cerbins@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 5760
 
 

Inne osoby zaangażowane w pracę w projekcie:

Prof. UAM dr hab. Jędrzej Wierzbicki

Instytut Geologii UAM
Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
tel. + 48 61 829 6042
 
Dr Małgorzata Pisarska-Jamroży
Instytut Geologii UAM
Zakład Geologii Środowiskowej
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
e-mail: pisanka@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6028
 

Dr Robert Radaszewski

Instytut Geologii UAM
Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
e-mail: micho@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6027
 

Mgr Monika Szokaluk

Instytut Geologii UAM
Zakład Mineralog
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
e-mail:monika.szokaluk@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 6039